បទវិភាគ – KHB MEDIA

បទវិភាគ

ការរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៅក្នុងគម្រោងសាងសង់

ប្រធានបទនេះផ្តល់ជូននូវសេចក្តីសង្ខេបយ៉ាងទូលំទូលាយអំពីផ្នែកសំខាន់ៗនៃដំណើរការរចនា និងការសាងសង់ដែលត្រូវបានដោះស្រាយ ប្រសិនបើហានិភ័យគម្រោងត្រូវបានបង្រួមអប្បបរមាសម្រាប់ទាំងអ្នកគាំទ្រគម្រោង និងអ្នកគ្រប់គ្រងសំណង់ អ្នកម៉ៅការគ្រប់គ្រង និងអ្នកម៉ៅការទូទៅដែលសុទ្ធតែជាសមាសភាពដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងគម្រោងសាងសង់ ។

អានបន្ត

ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តនៅក្នុងគម្រោង

វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលអ្នកត្រូវធ្វើការពិចារណាទៅលើការអភិវឌ្ឍផែនការយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទាំងមូលដើម្បីបំពេញតាមគោលដៅរបស់អតិថិជនដែលស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារសម្រាប់គម្រោងដែលបានស្នើសុំ។

អានបន្ត

ការរៀបចំប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងនៅក្នុងគម្រោងសាងសង់

ការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងនៅក្នុងគម្រោងសាងសង់ មានសារៈសំខាន់ណាស់ ដោយសារភាពជោគជ័យរបស់គម្រោងទាំងមូល​ គឺពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើសកម្មភាពចូលរួមរបស់អ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធ ឬអ្នកចូលរួមទាំងឡាយ។

អានបន្ត

ទិញគេហដ្ឋានលម្ហែកាយ គឺជាការវិនិយោគមួយនៅកម្ពុជា

ពីរបីឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ការលក់គេហដ្ឋានលម្ហែកាយ មានសកម្មភាពកាន់តែផុសផុលខ្លាំងឡើង នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ។ ទីផ្សារនេះមិនមែនពេញនិយមចំពោះតែអតិថិជនបរទេសប៉ុណ្ណោះទេ តែក៏ពេញនិយមខ្លាំងចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរ។

អានបន្ត

តើនរណាខ្លះគួរចូលរួមរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៅក្នុងគម្រោង?

នៅក្នុងគម្រោងសាងសង់មានហានិភ័យជាច្រើន ប្រសិនបើអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងមិនបានរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេ មហន្តរាយជាយថាហេតុជាច្រើនអាចកើតឡើងបាន។

អានបន្ត

សេចក្ដីណែនាំទូទៅស្ដីពីអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងសំណង់

អ្នកដែលមានអាជីព រឺ​ មានបំណងក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងគួរពិចារណាលើចំនុចទាំងអស់នេះ។

អានបន្ត

ក្រុមបៃតង: តើក្រុមបៃតងជាជានរណា និងមានតួនាទីអ្វីខ្លះ?         

ក្រុមបៃតង: តើក្រុមបៃតងជាជានរណា និងមានតួនាទីអ្វីខ្លះ?         

អានបន្ត

ធាតុផ្សំនៃដំបូល និងជញ្ជាំងបៃតងដែលអ្នកគួរដឹង

អ្វីដែលអ្នកគួរដឹងពីធាតុផ្សំនៃដំបូល និងជញ្ជាំងបៃតង តាមបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿន។

អានបន្ត

ដំបូល និងជញ្ជាំងបៃតងក្លាយជានិន្នាការសម័ញ្ញមួយនៅសឹង្ហបុរី

នៅសឹង្ហបុរី ការរស់នៅជាមួយធម្មជាតិ ត្រូវបានផ្សាភ្ជាប់ជាមួយនឹងអគារភាគច្រើន ដោយគេចាប់ផ្តើមស្ថាបនាសួនច្បារនៅតាមដំបូល និងជញ្ជាំងអគារភាគច្រើន បន្ថែមលើសួនច្បារសាធារណៈ។ តើកម្ពុជាអាចសិក្សាអ្វីខ្លះពីបដិវត្តន៍អគារបៃតងនេះ?

អានបន្ត

គន្លិះវាស់វែងកម្រិតជោគជ័យលើគម្រោងសាងសង់

ដើម្បីវាស់វែងពីកម្រិតនៃភាពជោគជ័យនៃគម្រោងសាងសង់មួយ​​ គួរពិចារណាលើចំនុចទាំងនេះ។

អានបន្ត