តើនរណាខ្លះគួរចូលរួមរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៅក្នុងគម្រោង? – KHB MEDIA
ទំព័រមុខ / ព័ត៌មាន / បទវិភាគ / តើនរណាខ្លះគួរចូលរួមរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៅក្នុងគម្រោង?

តើនរណាខ្លះគួរចូលរួមរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៅក្នុងគម្រោង?

ដោយ: លោក Richard I Veldon, MCIOB, MAiB, MAIPM, MSIB
CEO, Principle Consultant
ក្រុមហ៊ុន: VELDON CORPORATION (Singapore) PTE. LTD.
Email: info@richardveldon.com

តើនរណានឹងចូលរួមក្នុងផែនការបែបនេះ? អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងQS / អ្នកប្រឹក្សាយោបល់លើការចំណាយ​ អ្នកគ្រប់គ្រងសំណង់ ឬស្ថាបត្យករ។

ប្រធានបទខាងក្រោមនេះ ផ្តល់ជូននូវសេចក្តីសង្ខេបយ៉ាងទូលំទូលាយអំពីផ្នែកសំខាន់ៗនៃដំណើរការរចនានិងការសាងសង់ដែលត្រូវពិចារណ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់កាត់បន្ថយហានិភ័យលើគម្រោងជាអប្បបរមាសម្រាប់ទាំងអ្នកគាំទ្រគម្រោង និងអ្នកគ្រប់គ្រងសំណង់ អ្នកម៉ៅការគ្រប់គ្រង និងអ្នកម៉ៅការទូទៅដែលសុទ្ធតែជាសមាសភាពដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងគម្រោងសាងសង់ ។

គោលការណ៍គ្រប់គ្រងហានិភ័យដូចគ្នា តែអាចយកទៅអនុវត្តបានដោយមិនគិតថាជម្រើសសកម្មភាពបែបណា ដែលត្រូវបានអនុវត្តចំពោះគម្រោងឡើយ។ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកម្រិតនៃហានិភ័យអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរគួរឱ្យកត់សម្គាល់តាមទិសដៅផ្សេងៗដោយអាស្រ័យលើជម្រើសសកម្មភាពទៅលើគម្រោងដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ។

ឧស្សាហកម្មសំណង់ ជាវិស័យដែលអាចប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យខ្ពស់ដល់អតិថិជន និងអ្នកម៉ៅការទូទៅ។ ដូច្នេះហើយមិនមែនជារឿងដែលគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេ ដែលអតិថិជនចង់ឱ្យអ្នកម៉ៅការអនុវន្តការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៃគម្រោង ចំណែកឯអ្នកម៉ៅការទូទៅវិញ ក៏មានបំណងចង់ឲ្យអតិថិជនជួយការពារ​ហានិភ័យកុំឲ្យកើតមានឡើយ ករណីបើអតិថិជនអាចធ្វើបាន។

ស្ថានភាពដ៏ល្អគឺថាភាគីទាំងសងខាងត្រូវចែករំលែកបន្ទុកហានិភ័យដែលកើតមានឡើងឲ្យបានស្មើៗគ្នា បើទោះបីជាហានិភ័យមិនប្រាកដថានឹងអាចមានឡើយក៏ដោយ។

មុខងារសំខាន់ៗនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យក្នុងការអនុវត្តន៍ចំពោះគម្រោងធំៗនៅក្នុងឧស្សាហកម្មសំណង់មានដូចខាងក្រោម:

 • កំណត់អត្តសញ្ញាណហានិភ័យឲ្យបានជាក់លាក់
 • ធ្វើការទំនាក់ទំនងពីបញ្ហាហានិភ័យនេះជាមួយក្រុមគម្រោង និងអតិថិជនឲ្យបានទាន់ពេលវេលា
 • ត្រូវធ្វើការថ្លឹងថ្លែង និងវាយតម្លៃទៅលើធាតុហានិភ័យដែលអាចកើតមានឡើង
 • ផ្តល់នូវការវិភាគប្រកបដោយគុណភាព និងដឹងពីទំហំនៃធាតុហានិភ័យ
 • រៀបចំផែនការកាត់បន្ថយធាតុហានិភ័យ ឬផលប៉ះពាល់របស់វា
 • ផ្តល់នូវផែនការសកម្មភាពកែលម្អសម្រាប់ការពិនិត្យឡើងវិញឲ្យបានទៀងទាត់​ ឬក៏នៅពេលដែលហានិភ័យ នឹងកើតមានឡើងជាយថាហេតុណាមួយ​ដោយបានកំណត់ទុកជាមុនដោយសមាជិកក្រុមការងារគម្រោង ។

មុនពេលយើងបន្តទៅមុខទៀតយើងគួរផ្អាកមួយភ្លែតដើម្បីពិចារណាពីផលប៉ះពាល់នៃដំណើរការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តទាក់ទងនឹងជម្រើសនៃការផ្តល់ជូនគម្រោងដែលសមស្រប។ផលប៉ះពាល់នេះនឹងមាននៅក្នុងការកំណត់វិសាលភាពនៃហានិភ័យដែលត្រូវចែករំលែក ឬទទួលខុសត្រូវដោយភាគីពាក់ព័ន្ធចំពោះកិច្ចសន្យាសាងសង់។

សូមក្រឡេកមើលការប្រៀបធៀបជាក់លាក់ ឬឧទាហរណ៍ចំនួនពីរដែលការគ្រប់គ្រងហានិភ័យអាចត្រូវបានអនុវត្តខុសគ្នាទាក់ទងនឹងគម្រោងធំៗ៖

កិច្ចសន្យាដុលតម្លៃថេរ (ម្តងម្កាលសំដៅទៅលើកិច្ចសន្យាប្រាក់រឹង)

 • សំណុំបែបបទកិច្ចសន្យានេះបង្កហានិភ័យខ្ពស់ដល់អ្នកម៉ៅការទូទៅទាក់ទងនឹងការប្រតិបតិ្តការលើគម្រោង។
 • អ្នកម៉ៅការនឹងដាក់តម្លៃខាតបង់បណ្ដាលមកពីហានិភ័យដែលកើតឡើងនានាទៅក្នុងការដេញថ្លៃរបស់ខ្លួន ដូច្នេះអតិថិជនក៏នឹងត្រូវទូទាត់តម្លៃហានិភ័យយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្តែង។
 • កិច្ចសន្យាទាំងនេះតម្រូវឱ្យឯកសារកិច្ចសន្យាធ្វើជាស្តង់ដារខ្ពស់ ដោយជៀសវាងពីភាពខុសឆ្គង ឬភាន់ច្រឡំប្រការណាមួយទាក់ទងនឹងតម្លៃ និងការបរិច្ឆេទជាដើម។
 • វាជារឿងធម្មតានៅក្នុងករណីជាច្រើនដែលឯកសារពុំមានស្តង់ដារខ្ពស់ត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរកិច្ចសន្យាដែលបានលើកឡើងដោយអ្នកម៉ៅការផ្ទាល់។
 • ជារឿយៗវាធ្វើឲ្យបង្កើនការចំណាយបន្ថែមរបស់អតិថិជនដែលនេះជាលទ្ធផល មកពីហានិភ័យផ្សេងៗដោយសារតែការពន្យារពេល បណ្តឹងទាមទារសំណង ការចំណាយសម្រាប់ភាពយឺតយ៉ាវ និងការរំខានដំណើរការការងារនៅនឹងកន្លែង ដែលកត្ដាទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាផលវិបាកដែលអតិថិជនមិនចង់បាន ​ឬរំពឹងទុកឡើយ។
 • ដូចដែលអ្នកអាចឃើញពីខាងលើ អតិថិជនបានព្យាយាមដាក់ទំនួលខុសត្រូវទាក់ទងនឹងហានិភ័យទៅឲ្យអ្នកម៉ៅការទូទៅ នេះមានន័យថាអតិថិជន ត្រូវពឹងផ្អែងទាំងស្រុងទៅលើអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង និងក្រុមការងាររៀបចំឯកសារដែលមានគុណភាពខ្ពស់មុនពេលចាប់ផ្ដើមការដេញថ្លៃ។
 • ការខកខានក្នុងការផ្តល់ឯកសារដែលមានគុណភាពខ្ពស់បានធ្វើឱ្យអតិថិជនត្រូវពិន័យ ដោយត្រូវចំណាយថវិការច្រើនជាងតម្លៃទីផ្សារសម្រាប់គម្រោងដែលបានបញ្ចប់ នៅពេលដែលតម្លៃដេញថ្លៃសរុបគឺតិចជាងគណនីចុងក្រោយដែលបានជូនដោយអ្នកម៉ៅការទូទៅ ។
 • គណនីលើសចុងក្រោយរបស់គម្រោងធៀបទៅនឹងតម្លៃដេញថ្លៃដើមប្រហែលមិនមែនត្រឹមតែជាចំណាយដែលអតិថិជនត្រូវបន្ថែមនោះទេ តែអតិថិជននឹងត្រូវរ៉ាប់រងទូទាត់ការចំណាយផ្សេងៗទៀតពីលើតម្លៃគម្រោងរួមមាន ការបង់ការប្រាក់ ការចំណាយកាន់កាប់ផ្ទាល់ខ្លួន ការខាតបង់ប្រាក់ចំណូល ការបន្តការចំណាយលើស និងបាត់បង់ឱកាសជាដើម ។ល។

សរុបមក វាមិនចាំបាច់ទាល់តែធ្វើតាមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនោះដើម្បីឆ្លងកាត់ផុតហានិភ័យគម្រោងទេ តែការរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៃគម្រោងនឹងផ្តល់នូវលទ្ធផលល្អយ៉ាងគាប់ប្រសើរសម្រាប់អតិថិជន ឬអ្នកម៉ៅការទូទៅ ។

កិច្ចសន្យាគ្រប់គ្រងសំណង់ (ជួនកាលសំដៅទៅកិច្ចសន្យា Open-Ended)

 • សំណុំបែបបទកិច្ចសន្យានេះបង្កឱ្យមានហានិភ័យកំរិតមធ្យមសម្រាប់អតិថិជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងសំណង់ទាក់ទងនឹងការដឹកជញ្ជូនគម្រោង
 • អ្នកគ្រប់គ្រងសំណង់នឹងបំពេញការងារនេះតាមសមត្ថភាពរបស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលចូលរួមដោយផ្ទាល់តាមរយៈការធ្វើរបាយការណ៍របស់អតិថិជនតាមរយៈប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោង
 • អ្នកគ្រប់គ្រងសំណង់ផ្តល់នូវការបញ្ចូលជាក់ស្តែងលើមាតិកា និងការផលិតឯកសារកិច្ចសន្យានៅ ដោយធ្វើការពង្រឹងសមត្ថភាពសាងសង់ និងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការប្រែប្រួលកិច្ចសន្យាដែលបណ្ដាលមកការចេញឯកសារដេញថ្លៃគ្មានគុណភាព ឬមិនពេញលេញ។
 • ឯកសារក្នុងទម្រង់ “កញ្ចប់ពាណិជ្ជកម្ម” អាចត្រូវបាន “តាមដានយ៉ាងឆាប់រហ័ស” និងផលិតនិងចេញផ្សាយសម្រាប់ការដេញថ្លៃលឿនជាងជម្រើសខាងលើ។
 • ដោយសារតែអ្នកគ្រប់គ្រងសំណង់បំពេញការងារដោយមានការសហការដោយផ្ទាល់ពីអតិថិជន នោះអ្នកគ្រប់គ្រងសំណង់ត្រូវតែស្វែងយល់ពីចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អតិថិជន ដែលនេះជាទំនួលខុសត្រូវលើសពីអ្នកម៉ៅការសំណង់ទូទៅទៅទៀត។
 • អ្នកគ្រប់គ្រងសំណង់ត្រូវបានគេតែតាំងឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យចំពោះកម្មវិធី ឬគម្រោងថវិកាដោយសារតែការប្រែប្រួលកិច្ចសន្យាហួសប្រមាណ និងការពន្យារពេលនៃពាក្យបណ្តឹងពីអ្នកម៉ៅការពាណិជ្ជកម្ម។
 • ដរាបណាផលបូកចុងក្រោយសម្រាប់កញ្ចប់ពាណិជ្ជកម្មមិនអាចកំណត់បានរហូតដល់ការដេញថ្លៃកញ្ចប់ នោះហានិភ័យនានានឹងត្រូវបានបន្តស្ថិតក្រោមការពិនិត្យឡើងវិញ ហើយសកម្មភាពកែតម្រូវអាចត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍នៅទីនោះដោយកាត់បន្ថយហានិភ័យរបស់អតិថិជនទៅលើកម្មវិធីនិងតម្លៃ ។
 • ជាទូទៅ វិធីសាស្រ្តគ្រប់គ្រងសំណង់នៃការស្ថាបនាគម្រោងមានការដេញថ្លៃជាដុលតិចតួចបំផុត ដោយសារអ្នកម៉ៅការពាណិជ្ជកម្មភាគច្រើនមិនបានដឹងពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេចំពោះវិសាលភាពនៃអ្នកម៉ៅការទូទៅឡើយ ។
 • ឯកសារដេញថ្លៃអាចមានអត្ថប្រយោជន៍មិនត្រឹមតែសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងសំណង់ប៉ុណ្ណោះទេ តែវាថែមទាំងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកម៉ៅការពាណិជ្ជកម្មផងដែរដែលពួកគេអាចបញ្ចូលជំនាញពាណិជ្ជកម្មខ្ពស់មុននឹងការដេញថ្លៃបានមកដល់ ដែលធ្វើឲ្យមានការដំណើរការប្រកួតប្រជែងដេញថ្លៃបានយ៉ាងរលូន ។
 • ជាមួយគម្រោងសាងសង់ដែលមានការគ្រប់គ្រង មានតែអ្នកម៉ៅការពាណិជ្ជកម្មតែប៉ុណ្ណោះដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ត្រូវបានគេអញ្ជើញឱ្យដេញថ្លៃសម្រាប់ការងារ។
 • គម្រោងបឋមត្រូវបានផ្តល់ជូនលើមូលដ្ឋាន “ចំណាយបន្ថែម” ទៅលើការកាត់បន្ថយហានិភ័យទៅលើការចំណាយដ៏លើសលុបកំឡុងពេលសាងសង់ដោយយថាហេតុ។

សង្ខេបមក ខណៈដែលតម្លៃការងារមិនទាន់មានតាំងពីដើមមក  ហានិភ័យរបស់អតិថិជនត្រូវបានកាត់បន្ថយ​យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែភាពប្រែប្រួលលើសលប់ និងការទាមទារសំណងលើកិច្ចសន្យានិងការចំណាយ​លើការកាន់កាប់ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអតិថិជន។ នេះមានន័យថា អ្វីដែលច្បាស់លាស់បំផុតនោះគឺ លទ្ធិផលនឹងផ្ដល់ឲ្យអតិថិជនជាក់ជាមិនខាន ។

តួលេខខាងក្រោមបង្ហាញពីដំណើរការសម្រាប់វិធីសាស្រ្តស្ថាបនាគម្រោងធម្មតា។ ឥឡូវនេះអ្នកអាច​ស្គាល់ភ្លាមៗនូវវាក្យស័ព្ទ និងធាតុជាច្រើនដែលបានលើកឡើង។

Blue Bay Condominium | Photo: www.realestate.com.kh

កិច្ចសន្យាគ្រប់គ្រង (ដូចជាការគ្រប់គ្រងសំណង់ ប៉ុន្តែ Closed end)

 • សំណុំបែបបទកិច្ចសន្យានេះបង្កឱ្យមានហានិភ័យកម្រិតទាបទៅកម្រិតមធ្យមសម្រាប់អ្នកទទួលខុសត្រូវគ្រប់គ្រង និងអតិថិជនទាក់ទងនឹងការស្ថាបនាគម្រោង
 • អ្នកគ្រប់គ្រងសំណង់នឹងបំពេញការងារនេះតាមសមត្ថភាពរបស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលចូលរួមដោយផ្ទាល់តាមរយៈការធ្វើរបាយការណ៍របស់អតិថិជនតាមរយៈប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោង
 • អ្នកគ្រប់គ្រងសំណង់ផ្តល់នូវការបញ្ចូលជាក់ស្តែងលើមាតិកា និងការផលិតឯកសារកិច្ចសន្យានៅ ដោយធ្វើការពង្រឹងសមត្ថភាពសាងសង់ និងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការប្រែប្រួលកិច្ចសន្យាដែលបណ្ដាលមកការចេញឯកសារដេញថ្លៃគ្មានគុណភាព ឬមិនពេញលេញ។
 • ឯកសារក្នុងទម្រង់ “កញ្ចប់ពាណិជ្ជកម្ម” អាចត្រូវបាន “តាមដានយ៉ាងឆាប់រហ័ស” ហើយផលិត ផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ការដេញថ្លៃលឿនជាងជម្រើសខាងលើ។
 • ដោយសារតែអ្នកគ្រប់គ្រងសំណង់បំពេញការងារដោយមានការសហការដោយផ្ទាល់ពីអតិថិជន នោះអ្នកគ្រប់គ្រងសំណង់ត្រូវតែស្វែងយល់ពីចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អតិថិជន ដែលនេះជាទំនួលខុសត្រូវលើសពីអ្នកម៉ៅការសំណង់ទូទៅទៅទៀត។
 • អ្នកគ្រប់គ្រងសំណង់ត្រូវបានគេតែតាំងឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យចំពោះកម្មវិធី ឬគម្រោងថវិកាដោយសារតែការប្រែប្រួលកិច្ចសន្យាហួសប្រមាណនិងការពន្យារពេលនៃពាក្យបណ្តឹងពីអ្នកម៉ៅការពាណិជ្ជកម្ម។
 • ដរាបណាផលបូកចុងក្រោយសម្រាប់កញ្ចប់ពាណិជ្ជកម្មមិនអាចកំណត់បានរហូតដល់ការដេញថ្លៃកញ្ចប់ នោះហានិភ័យនានានឹងត្រូវបានបន្តស្ថិតក្រោមការពិនិត្យឡើងវិញ ហើយសកម្មភាពកែតម្រូវអាចត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍នៅទីនោះដោយកាត់បន្ថយហានិភ័យរបស់អតិថិជនទៅលើកម្មវិធីនិងតម្លៃ ។
 • ជាទូទៅ វិធីសាស្រ្តគ្រប់គ្រងសំណង់នៃគម្រោងដឹកជញ្ជូនមានការដេញថ្លៃតិចតួចបំផុត ដោយសារអ្នកម៉ៅការពាណិជ្ជកម្មភាគច្រើនមិនត្រូវបាន ដឹងពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេចំពោះវិសាលភាពនៃអ្នកម៉ៅការទូទៅឡើយ ។
 • ឯកសារដេញថ្លៃអាចមានអត្ថប្រយោជន៍មិនត្រឹមតែសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងសំណង់ប៉ុណ្ណោះទេ តែវាថែមទាំងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកម៉ៅការពាណិជ្ជកម្មផងដែរដែលពួកគេអាចបញ្ចូលជំនាញពាណិជ្ជកម្មខ្ពស់មុននឹងការដេញថ្លៃបានមកដល់ ដែលធ្វើឲ្យមានការដំណើរការប្រកួតប្រជែងដេញថ្លៃបានយ៉ាងរលូន ។
 • ជាមួយគម្រោងសាងសង់ មានតែអ្នកម៉ៅការពាណិជ្ជកម្មតែប៉ុណ្ណោះដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ត្រូវបានគេអញ្ជើញឱ្យដេញថ្លៃសម្រាប់ការងារ ។
 • គម្រោងបឋមត្រូវបានផ្តល់ជូនលើមូលដ្ឋាន “ចំណាយបន្ថែម” ទៅលើការកាត់បន្ថយហានិភ័យទៅលើការចំណាយដ៏លើសលុបកំឡុងពេលសាងសង់ដោយយថាហេតុ ។​ ហានិភ័យត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែភាពប្រែប្រួលលើសលប់និងការទាមទារសំណងលើកិច្ចសន្យានិងការចំណាយលើការកាន់កាប់ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអតិថិជន ។ នេះមាននន័យថា អ្វីដែលច្បាស់លាស់បំផុតនោះគឺ លទ្ធិផលនឹងផ្ដល់ឲ្យអតិថិជនជាក់ជាមិនខាន ។

ConstructionNewsHongKong

អំពី Vutha Tim