អំពីយើង

សេវាកម្មធ្វើទៅផ្សារដែលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលទើបនឹងចាប់ផ្ដើម
bra tis
អំពីយើង

ទីភ្នាក់ងារម៉ាឃីតធីងឯកទេសសម្រាប់វិស័យសំណង់ និង អចលនទ្រព្រនៅកម្ពុជា

KHB Media គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់ដំណោះស្រាយផ្នែកឌីជីថលម៉ាឃីតធីងដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសកម្ពុជា ដោយផ្តោតជាសំខាន់លើវិស័យសំណង់ និង អចលនទ្រព្យ។ យើងផ្តល់ជូនសេវាផ្សព្វផ្សាយប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតជាច្រើនសណ្ឋានជូនអាជីវកម្មទាំងឡាយ ដែលមានបំណងផ្សព្វផ្សាយអំពីផលិតផល ឫ សេវាកម្មរបស់ខ្លួន ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសំណង់ និង អចលនទ្រព្យនៅប្រទេសកម្ពុជា។ ដូចដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងទិសស្លោករបស់យើង KHB Media មានបំណងជួយបង្កើនការលក់របស់អ្នកតាមរយៈសេវាម៉ាឃីតធីងប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិត និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់យើង ជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យទៅតាមថវិការបស់អតិថិជន។

 • បេសកកម្ម៖ ដើម្បីសំរេចបាននូវចក្ខុវិស័យរបស់យើង ខេអេចប៊ី នឹងផ្តល់ជូនដំណោះស្រាយផ្នែកផ្សព្វផ្សាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយនិងលទ្ធផលដែលមានការធានាដល់ អតិថិជនរបស់យើងដែលចង់ផ្សព្វផ្សាយ ផលិតផល/សេវាកម្មរបស់ពួកគេទាក់ទងនិងឧស្សាហកម្មសំណង់ និងអចលនទ្រព្យនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជា។
 • ទស្សនៈវិស័យ៖ យើងចង់ក្លាយជាភ្នាក់ងារផ្តល់ដំណោះស្រាយផ្នែកទីផ្សារឌីជីថលឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលផ្តោតសំខាន់ទៅលើទីផ្សារសំណង់ និង អចលនទ្រព្យ។

Image
Image

ការវិភាគ និងការស្រាវជ្រាវទីផ្សារ

យើងវិភាគអំពីផលិតផល និង សេវាកម្ម ក៏ដូចជាកម្មវត្ថុនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នកដោយស៊ីជម្រៅ មុននឹងយើងដំណើរការផ្សព្វផ្សាយទៅតាមប្រព័ន្ធបណ្តាញសង្គមនានា។
Image

ការអភិវឌ្ឍន៍ និងឌីហ្សាញការផ្សព្វផ្សាយ

ទាំងយុទ្ធសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ និងប្រតិបតិ្តការផ្សព្វផ្សាយ ត្រូវបានឌីហ្សាញឡើងដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលខ្ពស់។
Image

ដំណើរការផ្សព្វផ្សាយ

រាល់ដំណើរការផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ ដែលរួមបញ្ចូលទាំងសម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយផង ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចង់តាមរយៈកាលវិភាគការងារច្បាស់លាស់។
Image

ការវាស់វែងអំពីលទ្ធផល

រាល់សេវាកម្មផ្សព្វផ្សាយឌីជីថលរបស់យើង ត្រូវបានបញ្ចប់ជាមួយនឹងរបាយការណ៍ប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ ដូច្នេះអតិថិជនទាំងឡាយ អាចត្រួតពិនិត្យអំពីលទ្ធផលផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងបាន។
P

អតិថិជនកំពុងដំណើរការ ;

0+

កម្រិតជោគជ័យ ;

0%

គម្រោងបញ្ចប់ ;

0+
សំណួរអតិថិជនសួរជាញឹកញាប់

សូមពិនិត្យ
សំណួរខ្លះដែលបានសួរជា ញឹកញាប់

 • 1. តើសេវាកម្មរបស់អ្នកមានអ្វីខ្លះ?

  សេវាកម្មរបស់ KHB Media រួមមាន៖ - សេវាកម្មគ្រប់គ្រប់ទំព័រហ្វេសប៊ុក - សេវាកម្មហ្រ្គាហ្វិចឌីហ្សាញ - សេវាកម្មអភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រ - សេវាកម្មផលិតចលនាហ្រ្គាហ្វិច - សេវាកម្មថតរូប និងវិដេអូ - សេវាកម្មរូបូតឆាត

 • ២. តើហេតុអ្វីគួរប្រើប្រាស់សេវា ឌីជីថលម៉ាឃីតធីងរបស់ KHB Media?

  - KHB Media ផ្តល់ជូនសេវាកម្មទៅអតិថិជនគោលដៅរបស់យើងប្រកបដោយការវិភាគទីផ្សារ និង គោលបំណងរបស់អតិថិជនច្បាស់លាស់ ទើបយើងរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ និង ផលិតជាមាតិកាផ្សព្វផ្សាយតាមក្រោយ។ ក្រុមការងារដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់របស់យើង តែងផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលរៀងរាល់ចុងខែ ជាមួយនឹងគោលដៅរបស់អតិថិជន ដើម្បីធានាថា លទ្ធផលរបស់យើងអាចបំពេញទៅតាមការចង់បានអតិថិជនឲ្យបានកម្រិតអតិបរមា។

 • ៣. តើមានជម្រើសបង់ប្រាក់យ៉ាងដូចម្តេច?

  - លោកអ្នកអាចបង់ប្រាក់មកយើងខ្ញុំជាបីជម្រើសគឺ៖ ការបង់ជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធ ឫ ការផ្ញើរមកគណនីធនាគារ ABA របស់ KHB Media (000444540) ឫ អាចផ្ញើរជាមូល័ប្បទានុប័ត្រ (Check) មកកាន់គណនីយើងខ្ញុំបាន។

 • ៤. តើសេវាកម្មនេះមានដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

  - រាប់ចាប់ផ្តើមពីពេលដែលអតិថិជនឯកភាពជាមួយនឹងតម្លៃ និង យល់ព្រមលើកុងត្រា និងបង់ប្រាក់ដំកល់រួម ក្រុមការងាររបស់ KHB Media នឹងបង្កើត Telegram Group ជាមួយអតិថិជន ព្រមទាំងទៅជួបផ្ទាល់ជាមួយអតិថិជនដើម្បីសិក្សាពីតម្រូវការ គំនិត និង បញ្ហារបស់អតិថិជន ទើបយើងរៀបចំជាយុទ្ធសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ និងផលិតជាមាតិកាផ្សព្វផ្សាយតាមក្រោយ។ បន្ទាប់ពីយើងផលិតជាមាតិកាផ្សព្វផ្សាយរួចរាល់ បុគ្គលិកបម្រើអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំនឹងផ្ញើរមាតិកាទាំងនេះទៅអតិថិជន ដើម្បីត្រួតពិនិត្រ និង កែប្រែ បន្ទាប់មកយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយស្របទៅតាមតារាងកាលវិភាគប្រចាំខែ ដែលត្រូវបានឯកភាពគ្នាជាមួយអតិថិជន។ ជារៀងរាល់ចុងខែ យើងនឹងមានជារបាយការណ៍ត្រួតពនិនិត្យអំពីលទ្ធផលនៃយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយ និងពិភាក្សាអំពីផែនការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅខែបន្ទាប់ជូនអតិថិជន។

 • ៥. តើក្រុមហ៊ុនប្រភេទណាគួរប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ KHB Media?

  - KHB Media ផ្តល់ជូនសេវាកម្មដោយផ្តោតជាសំខាន់លើក្រុមហ៊ុន ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសំណង់ និង អចលនទ្រព្យ ដោយហេតុថាយើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនលើវិស័យទាំងពីរនេះ។ ប៉ុន្តែយើងក៏ផ្តោតលើផលិតផល ឫ សេវាកម្មលើវិស័យដទៃទៀតដែរ ដែលមានបំណងផ្សព្វផ្សាយផលិតផល/សេវាកម្ម ឫ ម៉ាកយីហោរបស់ខ្លួនទៅតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលម៉ាឃីតធីង។

 • 6. តើកញ្ចប់សេវាកម្មមួមួយណាសមស្របសម្រាប់ខ្ញុំ?

  - ក្រុមការងារផ្នែកលក់របស់ KHB Media តែងតែធ្វើបទបង្ហាញអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទៅអតិថិជន ហើយក៏សិក្សាអំពីអាជីវកម្ម តម្រូវការរបស់អតិថិជន និង លទ្ធភាពរបស់អតិថិជនផងដែរ មុននឹងយើងផ្តល់នូវដំណោះស្រាយណាមួយជូនអតិថិជន។ ដូច្នេះយើងចង់ធ្វើឲ្យប្រាកដថា រាល់សេវាកម្មណាមួយរបស់យើង ដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនអតិថិជន គឺពិតជាសមស្របទៅនឹងទម្រង់អាជីវកម្ម និង ថវិការបស់អតិថិជន។

Image
ការងារ

ទាក់ទងមកកាន់យើង

 • អាស័យដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ ២៥ និង ៦៣ អាគារ CPL ជាន់ទី៧ ផ្លូវ៣៤៨កែង២០៥ សង្កាក់ទួលស្វាយព្រៃ២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
 • Email: [email protected]
 • Open Hours: 8 : 00 ព្រឹក – 5 : .00 ល្ចាច
(+855) 95 559 019